EM kompleks - mikrobiologiczny biostymulator gleby i roślin 20 kg

EV-115

189,99 zł

Krótki opis:

Ekologiczny płynny preparatu składający się z kompozycji probiotycznych kultur bakterii i drożdży. Jest alterantywą dla środków ochrony roślin i nawozów.

Więcej szczegółów

Korzyści ze stosowania:

  • Zwiększa efektywność wykorzystania przez rośliny zasobów gleby

  • Przyśpiesza wzrost roślin

  • Zwiększa ukorzenienie roślin i masę plonów

  • Zwiększa odporność roślin, zapobiega chorobom i szkodnikom

  • Przyśpiesza rozpad próchniczy resztek pożniwnych

  • Przyśpiesza formowanie struktury gruzełkowatej gleby

  • Inicjuje i wspomaga fermentację beztlenową – bezodorową

  • Oczyszcza wodę, usuwa osad i muł w zbiornikach wodnych

Przeznaczony do kondycjonowania gleby i roślin. Zgodnie z dyrektywą 2009/128/WE (zał. III) szczególnie zalecany do upraw ekologicznych. Poprawia i przyśpiesza rozpad próchniczy resztek organicznych i formowanie się struktur gruzełkowatych w glebie. Umożliwia zwiększone wykorzystanie zasobów gleby i nawozów. Utrudnia rozwój patogenów przez wyparcie i zasiedlanie środowiska pożytecznymi dla roślin mikroorganizmami.Można stosować na wszystkie rośliny, do upraw doniczkowych, w ogrodach, ogródkach warzywnych, uprawach pod osłonami, polowych uprawach ogrodniczych, plantacjach rolniczych i w sadownictwie. Można mieszać z nawozami. Stosować do przyśpieszenia fermentacji kompostu, obornika i gnojowicy.

Do stosowania w oczyszczalniach ścieków przydomowych i komunalnych, w osadnikach i szambach. Stosować do kompostowania osadu w celu zmiany procesu gnilnego na fermentację beztlenową – bezodorową. Aplikować przez oprysk, zraszanie, dodatek do podlewania oraz dodatek do ścieków i gnojowicy podczas mieszania. Stosować do oczyszczania wody i zbiorników wodnych z osadu i mułu.

Produkt o unikatowych walorach użytkowych i ekologicznych objęty certyfikatem "GUARANTEE EcoVariant"

Bezpieczeństwo:

Produkt nie jest substancją chemiczną ani ich mieszaniną. Nie jest nawozem. Nie jest produktem biobójczym. Nie jest produktem spożywczym ani paszą dla zwierząt. Nie jest modyfikowany genetycznie. Nie jest toksyczny, nie podrażnia oczu i skóry. Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu dokładnie przemyć oczy wodą. Po użyciu ręce dokładnie umyć wodą z mydłem. Zawartość usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Opakowanie przekazać do recyklingu lub napełnić ponownie.

Przechowywanie: Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Zaleca się przechowywanie w temperaturze od 5ºC do 25ºC. Należy zużyć przed datą umieszczoną na opakowaniu.

Skład: Namnożone szczepy probiotycznych kultur bakterii kwasu mlekowego, bakterii fotosyntezujących i drożdży; pożywka (oczyszczona woda, melasa z trzciny cukrowej, sól, kompleks minerałów).

Karencja: Po stosowaniu preparatu nie ma potrzeby stosowania okresu karencji.

Sposoby użycia i dozowanie:

Ogólne zalecenia do stosowania: Nie mieszać z chemicznymi środkami ochrony roślin, nie aplikować dzień przed lub do 3 dni po ich użyciu. Na rośliny aplikować w wilgotnych warunkach i unikać zabiegów podczas nasłonecznienia. Do rozcieńczania używać wody niechlorowanej lub odstanej. Można mieszać z nawozami. Stosowanie preparatu nie koliduje z nawożeniem i zabiegami agrotechnicznymi.

Uprawy doniczkowe:

Przygotowanie podłoża – przed napełnieniem doniczek na 10L podłoża wlać 30g preparatu do konewki, uzupełnić 3L wody i zrosić.

Na rośliny w trakcie wegetacji – 10g preparatu na 2L, opryskać raz na 2 tygodnie.

Podlewanie – 30g preparatu do konewki, uzupełnić 5L wody.

Sady, ogrody, ogródki warzywne i uprawy pod osłonami:

Do gleby przed wysiewem i sadzeniem – przed uprawą przedsiewną na 100m2 5L preparatu rozcieńczyć w 50L wody, opryskać lub zrosić.

Przygotowanie podłoża – przed zmieszaniem 1L preparatu na 1m3 rozcieńczyć 10L wody, opryskać lub zrosić.

Na rośliny w trakcie wegetacji – 1L preparatu na 100m2 rozcieńczone 50L wody, opryskać lub zamgławiać raz na 2 tygodnie.

Podlewanie ręczne – 1L preparatu na 100L wody lub 30g do konewki, uzupełnić 5L wody, stosować codziennie.  

Podlewanie automatyczne – dozować do wody 10L preparatu na 100m3 wody, stosować codziennie. 

Kompost – 1L preparatu na 1m3 zrosić obficie wodą raz na miesiąc.

Rolnictwo:

Do gleby przed wysiewem i sadzeniem - przed uprawą przedsiewną 60L preparatu na 1ha rozcieńczone w 1000L wody, opryskać.

Zaprawianie nasion i bulw – 1L preparatu na 100kg nasion bez rozcieńczania, opryskać w trakcie mieszania lub wysiewu, 1L na 100kg bulw rozcieńczyć 15L wody, opryskać w trakcie mieszania lub podczas sadzenia.

Na rośliny w trakcie wegetacji – 20L preparatu na 1ha rozcieńczone w objętości od 300 do 500L wody, opryskać raz na 2 tygodnie.

Podlewanie - deszczowanie – 10L preparatu na 100m3 wody dodać do zbiornika z wodą lub zbiornika wodnego najlepiej podczas mieszania, 60L uzupełnić do 1000L wodą i dozować dyszą dozującą w deszczowni, stosować codziennie.

Przechowalnie owoców i waszych – 0,5L preparatu na 20 L wody, zamgławiać raz na miesiąc.

Na resztki pożniwne – przed talerzowaniem lub podorywką 60L preparatu na 1ha rozcieńczone do 1000L wody, opryskać.

Obornik – 1L preparatu na 10m3 rozcieńczyć 50L wody aplikować zraszaniem raz na miesiąc.
Gnojowica – 1L preparatu na 1m3 dodać w trakcie mieszania raz na miesiąc.

Oczyszczalnie ścieków:

Ścieki bytowe (domowe) – 1/2L preparatu  na 1m3 szamba, dozować do toalety lub bezpośrednio do szamba raz na miesiąc. Nie łączyć ze stosowaniem preparatów biobójczych do mycia toalet.

Ścieki komunalne – do zbiornika, osadnika, szamba 1L preparatu na 10m3 dodać w trakcie mieszania raz na miesiąc.

Kompost z osadu ściekowego – 1L preparatu na 10m3 kompostu, rozcieńczyć 50L wody, aplikować przez zraszanie raz na miesiąc.

Stawy i zbiorniki wodne:

Nie stosować do sztucznych basenów kąpielowych z chlorowaną wodą.

Oczyszczanie wody - 10L preparatu  na 100m3 wody dodać do zbiornika wodnego najlepiej podczas mieszaniaraz na miesiąc.

Usuwanie osadu i mułu - 40L preparatu na 100m3 wody dodać do zbiornika wodnego najlepiej podczas mieszaniaraz na miesiąc.